psycholog łódź, psychoterapia łódź

Zespół

Zespół

Karolina Łempicka

(psycholog, psychoterapeuta, właścicielka Pracowni)

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT oraz Szkoły Trenerów NLP. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe oraz osób doświadczających problemów osobistych tj. obniżone poczucie własnej wartości, nieśmiałość czy stres. Pracuje pod stałą, prywatną superwizją u dr Joanny Michałowskiej (Certyfikat PTTPB nr 8).

 

Andrzej Śliwerski

(psycholog, psychoterapeuta)

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 267). Pracuje w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, depresją i samouszkodzeniami (okaleczenia, myśli i próby samobójcze itp.). Autor artykułów i rozpraw naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Pracuje pod stałą, prywatną superwizją u dr Joanny Michałowskiej (Certyfikat PTTPB nr 8).

 

Justyna Budzinska

(psycholog, psychoterapueta)

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna oraz naukę w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej - Centrum CBT, w przeszłości odbyła szkolenia z psychoterapii zaburzeń osobowości oraz terapii uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu a także pacjentami oddziału psychiatrycznego. Obecnie pracuje w placówce resocjalizacyjnej, gdzie zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną oraz interwencjami kryzysowymi i poradnictwem psychologicznym. Pracuje pod stałą, prywatną superwizją. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychoterapii i neuropsychologii.

 

Justyna Kopka

(psychiatra)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista w dziedzinie psychiatrii. W 2009 r. w ramach rezydentury rozpoczęła pracę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie zdobywała i poszerzała swoją wiedzę i umiejętności w każdym z oddziałów tego szpitala. Od stycznia 2012 roku pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Obecnie związana zawodowo z Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Szpitalem im. Kopernika oraz innymi poradniami. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych. Oferuje pomoc każdemu pacjentowi cierpiącemu na choroby i zaburzenia psychiczne w zakresie psychogeriatrii (otępienie, choroba Alzheimera), zaburzeń z kręgu psychoz (schizofrenia), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych i lękowych oraz zaburzeń snu. 

 

 

Marlena Sońta - Marciniak

(psychiatra)

 

Alicja Ciszewska

(psycholog, psychoterapeuta)

Ukończyła psychologię, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim. Zatrudniona w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, gdzie na co dzień zajmuje się wsparciem nastolatków i ich rodzin. Absolwentka czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Podlega stałej superwizji. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz osobami dokonującymi samouszkodzeń.

 

Anna Bartosiewicz

(psycholog, psychoterapeuta)

Absolwentka psychologii, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwesytecie Łódzkim. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Podlega stałej superwizji. Pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi, gdzie zajmuje się wsparciem terapeutycznym pacjentek cierpiących na zaburzenia odżywiania oraz diagnozą psychologiczną. Poza tym specjalizuje się w pracy z osobami, które cierpią na zaburzenia lękowe, depresję oraz doświadczają różnego typu problemów osobistych związanych m.in. z niską samooceną czy przeciążeniem obowiązkami.

 

Aleksandra Gozdek - Piekarska

(psycholog, psychoterapeuta)

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i osobowości. Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralny. Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe oraz osób doświadczających problemów osobistych. Na co dzień pracuje w Klinice Leczenia Niepłodności gdzie prowadzi konsultację oraz terapię dla osób zmagających się z problemem niepłodności.

 

Katarzyna Kieszkowska

 

(psycholog, psychoterapeuta)

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna, szkołę psychoterapii w nurcie systemowym, szkołę trenerską „INTRA” oraz Studium Interwencji Kryzysowej. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, terapią indywidualną, par oraz rodzin w nurcie terapii systemowej. Specjalizuje się wokół takich obszarów problemowych jak: budowanie poczucia własnej wartości, stany lękowe i depresyjne, kryzysy osobiste i rodzinne, zaburzenia odżywiania oraz poradnictwo z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców (również dzieci i dorosłych z upośledzeniami). Podlega stałej superwizji.


  

Monika Leszczyńska - Błaszczyk

 

(psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk)

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Podlega stałej superwizji. Oferuje wsparcie i pomoc psychologiczną osobom, które cierpią na zaburzenia lękowe, depresję, stres pourazowy, uzależnienie od alkoholu lub uzależnienie behawioralne (hazard, pornografia), zaburzenia odżywiania, a także dla osób zmagających się z nadwagą lub chcących zmienić swoje nawyki żywieniowe.


Joanna Michałowska

 

(psycholog, psychoterapeuta)

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i członek-założyciel polskiego oddziału Association for Contextual Bahavioral Science. Podlega stałej superwizji. Pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi, gdzie zajmuje się wsparciem psychologicznym chorych somatycznie. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych


Dagmara Zinkowska

 

(psycholog, psychoterapeuta)

Psycholog w trakcie szkolenia w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie. W latach 2015-2017 pracowała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii zdobywając doświadczenie na oddziałach: ogólnopsychiatrycznym zamkniętym, psychosomatycznym, psychogeriatrycznym, terapii uzależnień, na oddziale psychiatrii dziecięcej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy ŚCP. Prowadzi terapię osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, który łączy z elementami dialogu motywującego oraz z podejściem opartym na uważności (mindfulness). Pracuje pod superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.


Paulina Twardowska

(psycholog, psychoterapeuta)

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Aktualnie swoje umiejętności pogłębia uczestnicząc w czteroletnim szkoleniu z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej w CBT EDU w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, a także ich rodzinami. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży zmagającymi się z nadmiernymi lękami, depresją, zaburzeniami odżywiania, doświadczającymi kryzysu, w trudnej sytuacji życiowej, z zaburzeniami zachowania, zburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami rozwojowymi itp. Bierze udział w szkoleniach, konferencjach, na których ciągle aktualizuję swoją wiedzę i umiejętności jako psychoterapeuta. Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną.

 

Maciej Jabłoński

(psycholog, psychoterapeuta)


Małgorzata Dzienniak

Psycholog kliniczny, specjalność: neuropsychologia.

Od 10 lat pracuje na oddziałach psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej, w Poradni Przyszpitalnej Klinik Psychiatrycznych, zajmując się diagnozą psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy neuropsychologicznej zespołów otępiennych oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim, pracując z chorymi i ich rodzinami. Współautorka kilku zeszytów ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób z zespołami otępiennymi.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz rehabilitacją neuropsychologiczną.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kontakt

Pracownia Psychologiczna
ulica Źródłowa 6
91-735 Łódź

tel. 508 810 840

Psycholog łódź
Psychoterapia łódź

 

 

 

 


Psycholog łódź |Psychoterapia łódź PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA 2008 - 2019 All rights reserved.